Om Fastpartner

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna, kommersiella fastigheter.

Vår affärsidé är att på expansiva orter, äga, förvalta och utveckla fastigheter med god värdetillväxt och positiva kassaflöden. Vi ska samtidigt visa stor lyhördhet för våra hyresgästers önskemål.

Nya Märsta Centrum

Stadscentrum med allt under flera tak

Aug 2015
Aug 2015
Oct 2015
Nov 2015
Dec 2015
Jan 2016
Feb 2016
May 2016
Oct 2016
Sigtuna kommuns naturliga stadscentrum och mötespunkt!

Märsta Centrum är ett stadscentrum av utomhuskaraktär och erbjuder boende i hela Sigtuna, ett komplett handels- och nöjesutbud. Märsta Centrum får ett nytt kundstråk med tydlig funktion och hög densitet när gamla byggnader ersätts med nya och kvarvarande byggnader får förstärkt kommersiell utformning.

Märsta Centrum skall växa organiskt, och enligt en tydlig plan, i takt med efterfrågan från kunder och marknadens bästa butikshyresgäster. Märsta Centrum har en uttalad ambition om att bli ett stadscentrum som erbjuder hela Sigtuna kommun ett brett, varierat utbud och ett konkurrenskraftigt alternativ inom kommungränsen och därmed minska dagens handelsutflöde.

För mer information, kontakta:

Ett levande centrum!

Alla människor vill handla lokalt förutsatt att bekvämlighet och utbud finns. Det gäller även de 65.000 personer boendes runt Märsta Centrum. Vi ska skapa ett levande centrum för hela Sigtuna Kommun!

Vår vision

Centrum med utomhuskaraktär

Stadscentrum av utomhuskaraktär med möjlighet till organisk tillväxt, både i själva centrum & i kringliggande fastigheter, i takt med efterfrågan från både invånare & marknadens ledande detaljister.

Förbättrad kundcirkulation

Märsta Centrum får en förbättrad kundcirkulation med uppdaterade butiksfasader i befintliga fastigheter, högre densitet med nya moderna butikslokaler samt även en förbättrad parkeringsfunktion.

Brett och varierat utbud

Märsta centrum har en uttalad ambition om att erbjuda alla invånare i Sigtuna kommun ett brett och varierat utbud av butiker, caféer, restauranger, underhållning samt kommersiell och offentlig service.

Konkurrenskraftigt centrumalternativ

Tillskapa ett konkurrenskraftigt centrumalternativ inom kommunens gränser och därmed minska dagens handelsutflöde till andra kommuner.

Läge

Centralort i Sigtuna kommun

Märsta är centralort i Sigtuna kommun och ligger nästan mittemellan Stockholm och Uppsala, med direkt närhet till E4:an. Restid till Stockholm med bil cirka 35 minuter, till Uppsala cirka 30 minuter och Arlanda cirka 10.

Från Märsta station går pendeltåg till Stockholms centralstation. Även fjärrtågen mellan Stockholm och Uppsala stannar i Märsta. Bra bussförbindelser finns till Sigtuna, Valsta, Steningehöjden och Arlanda. Gångavstång från Märsta station till Märsta Centrum. Buss trafikerar sträckan och tar ett par minuter. Samtliga större busslinjer passerar dessutom Märsta C.

3 av 5 invånare

i kommunen bor i Märsta

47.195 st

beräknade invånare 2018

20% ökning

av befolkningen senaste 10 åren

Årets bästa

nyföretagarkommun 2012

800 bostäder

planeras byggas per år i Sigtuna

10 minuter

med bil från Sigtuna & Arlanda

Marknad

Barnfamiljer med konsumtionskraft

Marknadsområdet omfattar 2015 ca 65 500 personer. Befolkningen i P1 uppgår 2015 till ca 27 000 personer och i P2 ca 11 000 personer.

I marknadsområdet som helhet finns en överrepresentation av barnfamiljer som har ”ordnade” liv med konsumtionskraft och beteende som liknar andra kranskommuner i Stockholms län.

Det totala konsumtionsutrymmet i marknadsområdet uppgår till ca 3 miljarder kronor vilket kan jämföras med den befintliga detaljhandelsomsättningen på ca 1,2 miljarder kronor (inkl moms 2010).

Prirområde 1 (P1) omfattar främst Märsta tätort. Prirområde 2 (P2) omfattar Sigtuna tätort med omgivningar. Sekundärområdet (S) omfattar resten av Sigtuna kommun, Knivsta kommun samt delar av Håbo kommun.

Om projektet

Butiksöversikt

Här kan du se en planritning över hur butikerna är tänkta att byggas. Klicka på bilden för att se hela.

Om projektet

Vilka etableringsmöjligheter finns?

Nya ankarbutiker inom dagligvaror, beklädnad och hem&fritid tillskapas längs Nymärsta gränd, vilket skapar tydliga A-lägen från Nymärstagatans busshållplatser upp till Kulturtorgets bibliotek, apotek och systembolag.